Życiorysy Zawodowe | Listy Motywacyjne

Projekty Graficzne | Marketing Internetowy

List Motywacyjny

Kiedy list jest wymagany?

List motywacyjny

List motywacyjny obok CV bywa często wymagany przez pracodawców jako warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy. Jest dokumentem formalnym, objaśniającym motywację piszącego, składanym w procesie ubiegania się o dane stanowisko pracy. Adresowany jest do konkretnej osoby lub instytucji i składa się z 4-5 krótkich, zwięzłych i treściwych akapitów, opatrzonych zwrotem grzecznościowym i podpisem.

Przyjmuje się że list motywacyjny jest wymagany przez pracodawcę wtedy gdy zostanie to wymienione w ogłoszeniu o pracę. Ta forma prezentacji kandydata zazwyczaj nie jest wymagana przy ubieganiu się na stanowiska niższego szczebla, stanowiska robotnicze i dla osób niewykwalifikowanych oraz przy ubieganiu się o pracę tymczasową. Jeśli firma, do której aplikujemy, oczekuje takiego dokumentu – warto postarać się i napisać list motywacyjny, aby ciekawa oferta nie przeszła Nam koło nosa.

Napiszę list motywacyjny

Dokumenty piszę na podstawie wywiadu zawodowego z Tobą (e-mail, telefon, komunikator - do wyboru). Pracuję w programie LibreOffice, abyś w razie potrzeby mógł później bez problemu sam je edytować. Gotowe dokuementy wysyłam w formacie ODT (do samodzielnej edycji) oraz PDF (gotowe do wydruku i do wysłania pracodawcy). Stosuję język korzyści, po to aby zwiększyć twoje szanse w procesie rekrutacji. Oferowane listy są zgodne z obecnie obowiązującymi trendami. Daję gwarancję dokonania ewentualnych poprawek po zakupie. W dokumentach stosuję nowe klauzule o przetwarzaniu danych osobowych zgodne z RODO. Czas realizacji wynosi do 48 godzin. Zapraszam do kontaktu.

Cennnik:

Ceny ustalane są indywidualnie i zależne są od doświadczenia zawdowego kandydata / kandyatki oraz od oferty pracy pod którą list jest tworzony. Mieszczą się w przedziale cenowym podanym poniżej. Dokładny wykaz cen znajduje się w cenniku dostępnym tutaj.

 • List motywacyjny: od 50 zł
 • List motywacyjny + życiorys zawodowy: od 90 zł

Schemat listu motywacyjnego

List motywacyjny to dokument pisany według ściśle określonych reguł. Na ilustracji został przedstawiony przykładowy schemat na podstawie którego piszę listy motywacyjne.

 1. Miejscowość i data napisania listu motywacyjnego.
 2. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata starającego się o stanowisko pracy.
 3. Imię i nazwisko adresata listu (konkretnej osoby do której skierowany jest dokument) lub nazwa i adres siedziby firmy albo instytucji.
 4. Zwrot grzecznościowy rozpoczynający treść listu: Szanowni Państwo lub Szanowna(y) Pani/Panie.
 5. Pierwszy akapit informujący o rodzaju stanowiska pracy, o które stara się autor listu.
 6. Kolejne akapity (zazwyczaj jeden lub dwa) stanowiące główną treść dokumentu, w których znajduje się kilka zdań na temat kandydata oraz uzasadnienie kandydadowania na dane stanowisko.
 7. Ostani akapit zazwyczaj informuje o chęci i gotowości spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 8. Zwrot grzecznościowy kończący treść listu: Z poważaniem lub Z wyrazami szacunku opatrzony odręcznym podpisem piszącego list.
 9. Miejsce na ewentualne dołączone załączniki wymienione w postaci listy.
 10. Klauzula zezwalająca na przetwarzanie danych osobywych na potrzeby procesu rekrutacji.